દાંત અને દોષ

દાંત અને દોષ December 19, 2016  admin થોડા સમય પહેલા દાંતમાં દુખાવો થયો. ડૉક્ટરને પૂછ્યું દાંતના દુખાવાનું કારણ શું? ડૉક્ટરે સમજણ આપી આપણે ખોરાક લઇએ છીએ ત્યારે તેનો અમુક ભાગ દાંતમાં ભરાઇ જાય છે. બે…

Source: દાંત અને દોષ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s